Кой е онлайн?

В момента има 3  гости и няма потребители и в сайта

2010 - 2011

„ - Къде са хората? ... ...- Хората ли? Видях ги преди години. Но човек никога не знае къде да ги открие. Вятърът ги носи. Нямат корени и това им пречи много.“

Фондация „Малкият принц”Ст. Загора осъществява дейността си съобразно поставените цели и задачи, в полза на децата от Дом за медико-социални грижи за деца гр.Ст.Загора и в обществена полза. Всички членове на Фондацията работят доброволно и безвъзмездно. Всички ние, със собствени средства, със знания и професионализъм правим да се случват само хубави неща:

В навечерието на 1-ви юни ДМСГД, посредством Фондация „Малкият принц”, ежегодното приема с благодарност дарение на хранителни продукти и лакомства от г-жа Савелия Шидерова. През 2010г ДМСГД получи и едно специално дарение: г-жа Златка Гинчева- учител в СОУ”Васил Левски”Ст.Загора, стана носител на индивидуалната награда Анастасия Тошева за 2010 година, която тя посвети на децата от ДМСГД. С паричната си награда тя закупи и дари специализирана и детска литература, интересни помагала и конструктивни игри. Информационното осигуряване на ДМСГД всяка година се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Малкият принц” и с професионална помощ от страна на нейните членове: хостинг, поддръжка и публикации на интернет сайта на Дома.

Акцент в нашата доброволческа дейност през 2010г.беше социализацията на децата от ДМСГД Ст.Загора, тяхната интеграция в обществения живот на града. Благодарение на нас децата активно се включиха в общинските мероприятия по случай 150години на Библиотека „Родина”. През м.март участвахме в залесяването на парк „Зеления клин”, където децата засадиха фиданки албиция, канадски клен и американски дъб. През м.април се проведе маратон на четенето, който завърши с хепънинг, а децата от Дома бяха от най-активните участници в шествието. През м.ноември Фондацията се включи (чрез закупуване на покани с лични средства на членове й) в благотворителния търг на стари и уникални издания от фонда на библиотека Родина. Фондация „Малкият принц” традиционно организира и финансира детски партита и празници за децата от Дома, а на 1-ви юни 2010 -2011 дари книги и специализирана литература на стойност за библиотечния фонд на ДМСГД.

В навечерието на 1-ви юни 2010-2011г. нашите членове сем. Грандшамп и техни приятели от Франция, сем. Страбе от Германия, както и наши приятели от България направиха парични дарения на Фондацията. През 2011г УС насочи усилия и дейност за подпомагане на ДМСГД в оборудване и обзавеждане на детските помещения. В края на годината, с финансовата подкрепа на фондация „Малкият принц”, на нашите приятели от България, Франция и Германия, беше финализиран проект за обзавеждане на стая за свободни игри на по-големите деца Дома. Финансовите одити за 2010 и 2011г, направени от експерт счетоводител за пореден път доказват, че средствата на Фондацията се разходват съгласно нормите на българското законодателството.

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет е насочил своите усилия към подобряване на финансовото състояние Фондацията, за да се подобри качеството на живот на децата от Дома за медико-социални грижи гр. Ст.Загора. Апелираме към всички Вас, приятели, познати и непознати: подкрепяйте ни, според сили и възможности, в тази не-лека, но високо-хуманна дейност и, повярвайте – това ще направи всички ни – и нас и децата, истински щастливи! Защото е истина, че който дарява, много повече получава!

1999 - 2008

РЕТРОСПЕКЦИЯ  1999 – 2008

Скъпи приятели,

в края на 10-годишния период от нашето създаване, споделям с Вас удоволствието от успехите на „Малкият принц”.

Бих искала да задържа Вашето внимание, отговаряйки на няколко въпроса: кои сме, какво правим, как го правим и какви са перспективите ни.

Ние сме професионалисти с висок потенциал и разнородни интереси, но всички сме еднакво чувствителни към проблемите и загрижени за бъдещето на децата.

В началото бяхме 14-души-учредители на Фондацията, двама ни напуснаха: нека сега си спомним и се преклоним пред паметта на Цеца.

С годините станахме 30 – и като брой, и като средна възраст!

Какво правим: преследваме и постигаме целите си:

 • качество на живота на децата от ДМСГД
 • перманентно обучение и висок професионализъм на работещите в ДМСГД
 • благотворителност: 10години безвъзмездна работа от всички нас ; 10години усилия и много търпение за възкресяване на дарителските традиции и то не само в Ст.Загора.

Как се справяме: когато фактите говорят...

Благодаря на Кремена и Софка за помощта при подготвянето на финансовите справки, които обобщено изглеждат така:

Получени парични дарения за периода 1999 - 2008г:

US$ - 108 540     EUR – 24 315    FFr - 2 700      BGLv - 86 233

Направени дарения на ДМД - ДМСГД за периода 1999 - 2008г:

Общо 337 078лв., от които:

 • детски храни -66 317
 • детски дрехи -4 366
 • детски празници и забавления -9 224
 • лекарства(вкл. ваксини и дезинфектанти) – 26 092
 • обзавеждане и ремонти на детски помещения – 37 218
 • мед. апаратура (вкл. 4 инкубатора, ултразвук, лазер) -56 498
 • техника (черна и бяла ) – 16 039
 • автомобили (Ситроен и Мерцедес ), подръжка,застраховки – 47 190
 • озеленяване и дом. любимци – 12 496
 • средства за обучение на персонала-8 660
 • рекламна дейност – 5 236

Важна промяна беше преобразуването на Фондацията от частна в обществена полза и вписването в Националния регистър на НПО.

Следващата стъпка е осъществяването на стопанска дейност.

Една от неотложните задачи на УС е лицензиране на Фондацията от ДАЗД.

“- Кои сте вие...кои сте вие...кои сте вие..

- Станете мои приятели, аз съм съвсем сам.

- Аз съм сам...аз съм сам...аз съм сам..”

2006 - 2007

“- Кои сте вие...кои сте вие...кои сте вие..
- Станете мои приятели, аз съм съвсем сам.
- Аз съм сам...аз съм сам...аз съм сам..”

Фондация ”Малкият принц” и приятели: клуб ”Зонта”, списание ”9 месеца”, Областен управител на Стара Загора, управление на ТЕЦ ”Марица-Изток-2” даряват на ДМСГД медицинска техника и апаратура:

 • инкубатори за интензивни грижи за недоносени бебета
 • пулсоксиметър
 • апарат за ултразвукова диагностика.

Фондацията с традиционна последователност организира детските празненства на Великден, 1-ви юни, Коледа.

Фондация ”Малкият принц” финансира обучение на специалисти от ДМСГД на тема ”Ранна диагностика и скрининг при деца с нарушения в развитието”, проведено от преподаватели от Нов Български Университет.

2004 - 2005

“...моето цвете...аз съм отговорен за него! То е толкова слабо!

То има само четири бодли, с които да се защитава от целия свят...”

Фондация ”Малкият принц”финансира проект “Пространство”, предоставен от Център за деца - Страсбург и Червения кръст на Долен Рейн, Франция:

 • обзавеждане на детски помещения в ДМСГД, подходящо за отглеждане на деца по модел ”Вертикална група”
 • градинско обзавеждане
 • градинска техника и персонал за поддръжка
 • кът ”Домашен любимец” в т.ч. ветеринарен контрол

Фондацията предоставя на ДМСГД за безвъзмездно ползване бус “Мерцедес”

Фондацията финансира обучение на специалисти от ДМСГД на тема: ”Вродени лицеви аномалии и специализирани грижи”, осъществено от асоциация АЛА.

Фондация ”Малкият принц” е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

“...работата му има смисъл.
Когато пали своя фенер, все едно, че се ражда една звезда или едно цвете.”

2002 - 2003

“...работата му има смисъл.
Когато пали своя фенер, все едно, че се ражда една звезда или едно цвете.”

Фондация ”Малкият принц” финансира:

 • цялостна реконструкция на три отделения за деца в ДМСГД
 • изграждане и обзавеждане на зала по психомоторика в ДМСГД
 • изграждане и поддръжка на детските площадки и паркови площи на ДМСГД
 • закупуване на два нови автомобила и ги дарява на ДМСГД

Фондация ”Малкият принц” е вписана в търговския регистър на Съда като фондация с дейност в обществена полза.

Фондация ”Малкият принц” става съучредител на Фондация ”Обществен дарителски фонд” гр.Стара Загора. Нейният председател е избран за член на управителния съвет на фондация ”Обществен дарителски фонд”.