Кой е онлайн?

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

2010 - 2011

„ - Къде са хората? ... ...- Хората ли? Видях ги преди години. Но човек никога не знае къде да ги открие. Вятърът ги носи. Нямат корени и това им пречи много.“

Фондация „Малкият принц”Ст. Загора осъществява дейността си съобразно поставените цели и задачи, в полза на децата от Дом за медико-социални грижи за деца гр.Ст.Загора и в обществена полза. Всички членове на Фондацията работят доброволно и безвъзмездно. Всички ние, със собствени средства, със знания и професионализъм правим да се случват само хубави неща:

В навечерието на 1-ви юни ДМСГД, посредством Фондация „Малкият принц”, ежегодното приема с благодарност дарение на хранителни продукти и лакомства от г-жа Савелия Шидерова. През 2010г ДМСГД получи и едно специално дарение: г-жа Златка Гинчева- учител в СОУ”Васил Левски”Ст.Загора, стана носител на индивидуалната награда Анастасия Тошева за 2010 година, която тя посвети на децата от ДМСГД. С паричната си награда тя закупи и дари специализирана и детска литература, интересни помагала и конструктивни игри. Информационното осигуряване на ДМСГД всяка година се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Малкият принц” и с професионална помощ от страна на нейните членове: хостинг, поддръжка и публикации на интернет сайта на Дома.

Акцент в нашата доброволческа дейност през 2010г.беше социализацията на децата от ДМСГД Ст.Загора, тяхната интеграция в обществения живот на града. Благодарение на нас децата активно се включиха в общинските мероприятия по случай 150години на Библиотека „Родина”. През м.март участвахме в залесяването на парк „Зеления клин”, където децата засадиха фиданки албиция, канадски клен и американски дъб. През м.април се проведе маратон на четенето, който завърши с хепънинг, а децата от Дома бяха от най-активните участници в шествието. През м.ноември Фондацията се включи (чрез закупуване на покани с лични средства на членове й) в благотворителния търг на стари и уникални издания от фонда на библиотека Родина. Фондация „Малкият принц” традиционно организира и финансира детски партита и празници за децата от Дома, а на 1-ви юни 2010 -2011 дари книги и специализирана литература на стойност за библиотечния фонд на ДМСГД.

В навечерието на 1-ви юни 2010-2011г. нашите членове сем. Грандшамп и техни приятели от Франция, сем. Страбе от Германия, както и наши приятели от България направиха парични дарения на Фондацията. През 2011г УС насочи усилия и дейност за подпомагане на ДМСГД в оборудване и обзавеждане на детските помещения. В края на годината, с финансовата подкрепа на фондация „Малкият принц”, на нашите приятели от България, Франция и Германия, беше финализиран проект за обзавеждане на стая за свободни игри на по-големите деца Дома. Финансовите одити за 2010 и 2011г, направени от експерт счетоводител за пореден път доказват, че средствата на Фондацията се разходват съгласно нормите на българското законодателството.

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет е насочил своите усилия към подобряване на финансовото състояние Фондацията, за да се подобри качеството на живот на децата от Дома за медико-социални грижи гр. Ст.Загора. Апелираме към всички Вас, приятели, познати и непознати: подкрепяйте ни, според сили и възможности, в тази не-лека, но високо-хуманна дейност и, повярвайте – това ще направи всички ни – и нас и децата, истински щастливи! Защото е истина, че който дарява, много повече получава!